آقای کلاهدوز (مدیر مجموعه)

Sunday، ۲۶ Bahman ۱۳۹۹

ماح ، حامی واقعی و کاربلد دانش آموزان رشته انسانی

.

.

دغدغه اصلی اینجانب ، همیشه دانش آموزان رشته انسانی بوده اند.

وقتی می دیدم که تمامی موسسات و مراکز آموزشی و کنکوری تمام تلاش خود را برای دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی انجام می دهند، برای دانش آموزان رشته انسانی غصّه می خوردم.

وقتی می دیدم اکثر کلاس های آنلاین مطرح کشور تمام تمرکز خود را برای دانش آموزان ریاضی و تجربی گذاشته اند، برای انسانی های عزیز کشورم ناراحت بودم.

به همین دلیل تصمیم گرفتم تا دوستان کاربلد و خبره ی رشته انسانی را کنار هم جمع کنم تا انسانی ها را از این غربت خارج کنیم.

مجموعه آموزشی ماح با هدف مشاوره های تخصصی برای رشته انسانی ، آموزش اساتید حرفه ای و توانمند رشته انسانی و حمایت رتبه های 2 رقمی و 3رقمی کنکور انسانی تشکیل شد.

تیم مجموعه آموزشی ماح برای آرامش کامل دانش آموزان رشته انسانی و اطمینان خاطر خانواده های آنان کنارهم جمع شده اند.