چرا اردوی مجازی ؟!

هر ساله در اسفند ماه حال و هوای اردوهای نوروزی و مطالعاتی عید هست که ضرورت شرکت در اردوی مطالعاتی عید چه به صورت مجازی و آنلاین و چه به صورت حضوری در این است که در عید نوروز فرصت کافی وجود دارد.

حدودا 20 روز مطالعه با هر روز تقریبا 10 ساعت مطالعه مفید که معادل 200 ساعت است اگر به طور میاتگین در زمان مدرسه هفته ای 40 ساعت مطالعه کنید یعنی دوران نوروز معادل 6هفته یعنی یک ماه و نیم است که فرصت خوبی برای جمع بندی بخش خوبی از درس ها است برای همین موضوع باید در نظر داشته باشید که دوران طلایی جمع بندی عید و برنامه ریزی عید را از دست ندهید .