ظرفیت اردوگاه مجازی ماح

ظرفیت اردوگاه مجازی ماح فقط 50 نفر می باشد.

این ظرفیت به دلیل رسیدگی کامل به داوطلبین عزیز و پاسخگویی به تمام نیازهای آموزشی کنکوری های رشته انسانی و تعهد اخلاقی مجموعه آموزشی ماح نسبت به روند آموزشی دانش آموزان عزیزمان قابل افزایش نمی باشد.