اهمیت اردوی مطالعاتی عید

آيا مي‌دانيد چرا دوره مطالعاتي نوروز پراهميت‌ترين دوره مطالعاتي آمادگي آزمون سراسري است؟

1- لحظات پاياني هر مسابقه‌اي تعيين کننده‌ترين و پر اهميت‌ترين لحظات است.

بسياري از ويژگي‌هاي دوران جمع‌بندي (روزهاي تعطيل بيشتر، بي‌برنامگي داوطلبان، اتمام بيشتر مباحث، نزديک شدن به آزمون سراسري و...) با دوره‌هاي قبلي متفاوت است و نيازمند کسب عادتهاي متفاوتي است.

2- عادات مطالعه در دوران جمع بندي (بهار) در نوروز شکل مي‌گيرد.

مطالعه با کيفيت و کميت مطلوب در نوروز => ايجاد عادات، مطالعه مطلوب => استمرار مطالعه با کيفيت و کميت مطلوب در دوران جمع بندي

3- بسياري از داوطلبان در سالهاي گذشته با جدي گرفتن دوران جمع‌بندي (بهار) نتايج فوق‌العاده‌اي گرفته‌اند.

4- وقتي داوطلبي در دوران نوروز درس بخواند اعتماد به نفس و رضايت درسي او افزايش مي يابد و اين رضايت سبب ميشود تا روز آزمون سراسري بهتر عمل کند.

5- وقتي ديگران کمتر درس مي خوانند (امکان درس خواندن ندارند) داوطلب فرصت دارد تا از ديگران سبقت بگيرد.

6- دوران نوروز مي‌تواند معادل 1 ماه ارزش مطالعه داشته باشد. 160 ساعت مطالعه -> معادل 4 هفته ->  حدود 1 ماه

7- اين آخرين فرصت براي کسب موفقيت در آزمون سراسري 1400 است.

يعني اگر داوطلب در دوران مطالعاتي نوروز دروس پايه را بطور نسبي جمع‌بندي کند در دوره رفع اشکال، اشکالاتش کم و قابل برطرف کردن خواهد بود. در اين صورت مي‌تواند اشکالاتش را برطرف کند تا در دوره جمع‌بندي به بيشترين ميزان تسلط برسد.